MO ČRS Smiřice

Informace pro členy ČRS MO Smiřice, z. s.

Výbor spolku informuje své členy:

Všem našim členům připomínáme povinnosti a organizační opatření pro výdej povolenek pro rok 2023. Podrobnější informace naleznete v této příloze.
Zveřejňujeme Místní rybářský řád pro revír - písník Obora. Kompletní znění naleznete v této příloze.
Na členské schůzi 12.3. 2022 nebudou vydávány povolenky na revír místního významu Obora. Byl vyčerpán maximální limit povolenek stanovený smlouvou s městem Smiřice.
Výbor spolku informuje své členy:

Seznamte se s aktuálními informacemi pro členy spolku, zejména termíny ohledně odevzdávání přehledu o úlovcích za rok 2021 a vydávání povolenek na rok 2022, dále s výší členských příspěvků či možností rybolovu na písníku Obora. Kompletní informace naleznete zde v připojeném PDF souboru.
Výbor spolku informuje své členy:

Výbor spolku informuje své členy:

Vzhledem k přijatým plošným protiepidemickým opatřením za účelem zamezení dalšího nekontrolovatelného šíření epidemie koronaviru, rozhodl výbor MO ČRS Smiřice, z. s., o zrušení termínu konání výroční členské schůze plánované na sobotu 6. března 2021.

Je snahou výboru MO Smiřice, pokud to situace ohledně pandemie dovolí, vyhlásit ještě jedno vydávání povolenek a členských známek. Termín a čas vyhlásíme prostřednictvím těchto internetových stránek ve 14 denním předstihu.

Výbor spolku informuje své členy ohledně výdeje povolenek k lovu v roce 2021.

Povolenky se budou vydávat od 23.1.2021 do 6.2.2021, každou sobotu od 8:30 do 12:00 hodin.
Na Výroční členské schůzi 6.3.2021, pokud se bude konat, se povolenky vydávat nebudou.

Výdej povolenek se uskuteční v souladu s vládními opatřeními a na základě potvrzení ministerstva zdravotnictví.

Prodej povolenek a členských známek bude realizován přes výdejní okénko ve vstupu do budovy MO, za využití všech opatření minimalizujících možnost přenosu nákazy koronaviru.

Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

Žádáme členy, aby se v době výdeje povolenek telefonicky informovali na čísle 775225580 ohledně stavu čekajících.

V důsledku nařízení maximálně 1 člena na 15m2 plochy je nutné počítat s pomalejším vyřízením prodeje, než jste byli zvyklí.

Žádáme členy MO, aby si pro urychlení připravili přesný finanční obnos a na lísteček nám napsali, co požadujete vydat.

Ve frontě dodržujte dvoumetrové rozestupy.